Energetikai audit tervezése

A terv alapján a helyszíni bejárás kényelmesen időzíthető, a folyamat átláthatóvá válik.

Auditálási jegyzőkönyv kiállítása

Mindenre kiterjedő jegyzőkönyv összeállítása, ami a jogszabályban előírtaknak 100%-ig megfelel.

Sikeres energetikai audit bejelentése

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére bejelentjük, az elkészült dokumentációt pedig átadjuk.

Bízza az auditot szakemberre!

Az energetikai audit kezdetekor részletes tervet dolgozunk ki, majd ezt követve helyszíni bejárással vizsgáljuk felül az épületcsoportok, ipari műveletek vagy létesítmények energiafogyasztási profilját. Fontos, hogy a szállítást is bele kell foglalni ebbe a folyamatba. Az így szerzett adatok alapján javaslatot teszünk az energiahatékonyság növelésére, majd a sikeres auditot rögzítjük az illetékes hatóságnál.

Kollégáink Magyarországon az elsők között szerezték meg az előírt szakmai végzettségeket, ennek megfelelően cégünk rendelkezik törvény által megkövetelt auditáló szervezet névjegyzéki regisztrációjával.

Jogszabály által előírt energetikai auditálási jegyzőkönyv kiállítása

A helyszíni bejárás után összeállítjuk a jogszabály szerinti energetikai auditálási jegyzőkönyvet, részletesen kitérve a következőkre:

Javaslattétel a cég energiahatékonyságának növelésére

Feltárjuk a lehetséges energia megtakarítási intézkedéseket, és bemutatjuk az általunk javasolt beruházási rangsort. Részletezzük a beruházást nem igénylő, támogatással vagy anélkül elvégezhető módosításokat, valamint javaslatokat teszünk megújuló energiaforrások alkalmazására is. Bemutatásra kerül a lehetséges megtakarítási beruházások megtérülési ideje a grafikus mutatók ábrázolásával együtt.

Kiket érint az audit?

Azokat a nagyvállalatokat, ahol 250 főnél nagyobb létszámú munkaerőt foglalkoztatnak, vagy minimum 50m€ árbevételt elérő bevételük keletkezik. Kivételt képeznek azok a vállalatok, amelyek az ISO 50001 szabvány szerint tanúsított energiagazdálkodási irányítási rendszerrel rendelkeznek. Amennyiben szolgáltatásaink megnyerték tetszésüket, vegyék fel velünk a kapcsolatot és kollégáink minden kérdésükre szakszerű válaszokat adnak.